Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

Những cái nhìn đầu tiên về C


C là ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc bậc cao, được phát triển bởi Dennis Ritchie tại AT & T Bell Labs, Hoa Kỳ từ năm 1969 đến năm 1973.

1. Một vài điều thú vị về C:

 • Năm 1998, Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ đã chính thức hóa ngôn ngữ C
 • C được phát minh để viết hệ điều hành UNIX
 • C là sự kế thừa của ngôn ngữ B (Basic Combined Programming Language – BCPL)
 • Hệ điều hành LINUX, PHP và MySQL được viết bằng C
 • C được viết bởi hợp ngữ Assembly

2. Các ứng dụng của ngôn ngữ C


C được sử dụng để phát triển các ứng dụng hệ thống, ví dụ:

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Trình thông dịch
 • Trình biên dịch và hợp dịch
 • Các hệ điều hành
 • Trình điều khiển mạng (Drivers mạng)         
 • Trình soạn thảo

3. C trở nên phổ biến vì những lý do:

 • Một trong những ngôn ngữ lập trình ra đời sớm nhất.
 • Ngôn ngữ phù hợp nhất để học lập trình một cách nhanh chóng.
 • Ngôn ngữ C đáng tin cậy, đơn giản và dễ sử dụng.
 • Ngôn ngữ C là ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc.
 • Nhiều ngôn ngữ lập trình hiện đại được xây dựng dựa trên ngôn ngữ C.
 • Nó có thể được biên dịch trên nhiều nền tảng máy tính.
 • Nhiều trường đại học sử dụng C để giảng dạy trong chương trình học của họ.

4. Các ưu điểm của ngôn ngữ lập trình C

 • C là một ngôn ngữ mạnh mẽ với một tập hợp các hàm và toán tử tích hợp sẵn vô cùng phong phú.
 • Các chương trình viết bằng C có hiệu suất cao và chạy rất nhanh.
 • C có tính linh động cao, các chương trình một khi được viết bằng C có thể chạy trên các loại máy tính khác nhau chỉ với một chút thay đổi hoặc thậm chí không cần thay đổi gì.
 • C là tập hợp các thư viện, mỗi thư viện bao gồm các hàm (function); chúng ta cũng có thể tạo các hàm riêng của mình và thêm nó vào thư viện C.
 • C dễ dàng mở rộng.
 • Cấu trúc mô-đun làm cho việc gỡ lỗi mã, bảo trì và kiểm tra dễ dàng hơn.

5. Nhược điểm của C

 • C không cung cấp các khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP).
 • Không có khái niệm Namespace trong C (Namespace là một khái niệm để chỉ tập hợp các hàm, thư viện thuộc cùng một nhóm chức năng. Khái niệm này tương đương với Package trong Java).
 • C không cung cấp kiểu dữ liệu cho phép ràng buộc hoặc gói nhiều loại dữ liệu trong cùng một đối tượng.
 •  Khó gỡ lỗi.
 • C cho phép nhiều sự tự do trong việc viết code, và đó là lý do tại sao bạn có thể đặt một dòng trống hoặc khoảng trắng ở bất cứ đâu trong chương trình. Và vì không có nơi cố định để bắt đầu hoặc kết thúc dòng, nên rất khó để đọc và hiểu chương trình.
 • Trình biên dịch C chỉ có thể xác định lỗi và không có khả năng xử lý các trường hợp ngoại lệ (run-time errors).
 • C không cung cấp các biện pháp bảo vệ dữ liệu.
 • Nó không có tính năng tái sử dụng rộng rãi mã nguồn.
 • Nó không kiểm tra kiểu dữ liệu một cách nghiêm ngặt (ví dụ: một giá trị số nguyên interger có thể được truyền cho kiểu dữ liệu floating bằng cách ép kiểu tự động. Kiến thức về ép kiểu dữ liệu sẽ được nhắc đến cụ thể trong những bài viết sau).

Nguồn:
https://www.w3schools.in/c-tutorial/intro/
https://www.w3schools.in/c-tutorial/limitation-of-c-programming-language/