Giới thiệu Virtual Environment trong Python

Virtual Environments là gì và dùng để làm gì? Virtual Environment dịch nôm na là môi trường ảo 😀 Cũng giống như máy ảo (Virtual Machine), Virtual Environment thiết lập một môi trường ảo, cho phép bạn nghịch ngợm lung tung với các packages của Python mà không làm ảnh hưởng đến những packages đã Read more about Giới thiệu Virtual Environment trong Python[…]