Django 05: URL Dispatcher

Nguồn: Leonardo Giordani Rõ ràng URL scheme là một phần quan trọng  đối với các ứng dụng web có chất lượng cao. Django cho phép chúng ta thiết kế các URL cho website một cách dễ dàng và linh hoạt. Trình tự xử lí request của django Khi người dùng requests một page tới Django website: Read more about Django 05: URL Dispatcher[…]