Đăng kí tham gia khóa học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Khóa học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Thời gian:  Bắt đầu từ thứ hai, 10/10/2016. Phương thức hoạt động: Nội dung và lộ trình xem tại đây: http://eggclub.org/2016/09/26/khoa-hoc-cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat/ Các bài giảng sẽ được đưa lên blog vào thứ 2 hàng tuần. Các bài tập sẽ được đưa lên cùng bài giảng và cần Read more about Đăng kí tham gia khóa học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật[…]