Các nguồn tham khảo C cơ bản

1. Khoá học C++ của daynhauhoc Khoá học về C++ của Lê Trần Đạt, đang làm Lead R&D nhúng ở Singapore. https://cpp.daynhauhoc.com/ 2. cplusplus Cung cấp thông tin về các hàm C trong thư viện chuẩn. Có ví dụ cụ thể, dễ hiểu. http://www.cplusplus.com/ Dùng tính năng tìm kiếm: http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/?kw=printf 3. Cộng đồng C Việt Diễn đàn Read more about Các nguồn tham khảo C cơ bản[…]