Django 01: Giới thiệu Django

Django là gì? Django là một web framework miễn phí mã nguồn mở được viết bằng Python. Django sử dụng mô hình Model-View-Control (MVC). Django được phát triển bởi Django Software Foundation(DSF) – một tổ chức phi lợi nhuận độc lập. Mục tiêu chính của Django là đơn giản hóa việc tạo các website phức Read more about Django 01: Giới thiệu Django[…]

Giới thiệu Virtual Environment trong Python

Virtual Environments là gì và dùng để làm gì? Virtual Environment dịch nôm na là môi trường ảo 😀 Cũng giống như máy ảo (Virtual Machine), Virtual Environment thiết lập một môi trường ảo, cho phép bạn nghịch ngợm lung tung với các packages của Python mà không làm ảnh hưởng đến những packages đã Read more about Giới thiệu Virtual Environment trong Python[…]