Docker 101 (Phần 4)

Phần 1: Docker là gì? Phần 2: Ai sẽ dùng Docker? Phần 3: Làm việc với Docker thế nào? Phần 4: Có thể dùng Docker trong các trường hợp nào? 4.1 Các trường hợp dùng Docker Docker có thể dùng trong các trường hợp: Hiện đại hóa các ứng dụng truyền thống. Microservices. DevOps (CI/CD). Read more about Docker 101 (Phần 4)[…]

Docker 101 (Phần 1)

Trong những năm gần đây, công nghệ Container ngày càng phát triển và trở nên phổ biến, với gương mặt nổi bật là Docker. Docker được sử dụng từ các công ty hàng đầu thế giới như Google, Uber đến các công ty khởi nghiệp, từ các lập trình viên (Dev) đến những người vận Read more about Docker 101 (Phần 1)[…]

Thay đổi owner của mount volume khi dev với Docker

Chạy docker mount volume trong môi trường dev (Nguồn ảnh: blaize.net) Tình huống Khi dev với Docker, thường thì chúng ta sẽ mount thư mục code vào Docker Container. Khi thay đổi code ở máy dev thì trong code trong container thay đổi luôn, không cần build lại. Vấn đề Với máy Linux, user ở máy dev Read more about Thay đổi owner của mount volume khi dev với Docker[…]

Các cách build docker image cần biên dịch mã nguồn

Để sử dụng Docker, một việc cơ bản cần biết là build docker image. Để build một image tối ưu bằng cách cài các gói có sẵn đã là “một việc không đơn giản.” Để build một image tối ưu bằng cách compile program từ source code còn là một việc khó hơn! 1. Cách Read more about Các cách build docker image cần biên dịch mã nguồn[…]