Thay đổi owner của mount volume khi dev với Docker

Chạy docker mount volume trong môi trường dev (Nguồn ảnh: blaize.net) Tình huống Khi dev với Docker, thường thì chúng ta sẽ mount thư mục code vào Docker Container. Khi thay đổi code ở máy dev thì trong code trong container thay đổi luôn, không cần build lại. Vấn đề Với máy Linux, user ở máy dev Read more about Thay đổi owner của mount volume khi dev với Docker[…]

Các cách build docker image cần biên dịch mã nguồn

Để sử dụng Docker, một việc cơ bản cần biết là build docker image. Để build một image tối ưu bằng cách cài các gói có sẵn đã là “một việc không đơn giản.” Để build một image tối ưu bằng cách compile program từ source code còn là một việc khó hơn! 1. Cách Read more about Các cách build docker image cần biên dịch mã nguồn[…]