Django 05: URL Dispatcher

Nguồn: Leonardo Giordani Rõ ràng URL scheme là một phần quan trọng  đối với các ứng dụng web có chất lượng cao. Django cho phép chúng ta thiết kế các URL cho website một cách dễ dàng và linh hoạt. Trình tự xử lí request của django Khi người dùng requests một page tới Django website: Read more about Django 05: URL Dispatcher[…]

Django 03: View và Template

Nguồn: http://cloudera.com/ Django View: Một hàm view (hoặc view) đơn giản là một hàm python nhận Web request làm tham số đầu tiên và trả về Web response. Response có thể là nội dung HTML, redirect, 404 error, XML document, hoặc image, … View chứa các logic cần thiết để trả về response và có thể Read more about Django 03: View và Template[…]

Django 06: Template nâng cao

Như ta đã biết template được sử dụng để tách biệt giữa phần xử lí logic và giao diện. Chú ý trước khi sử dụng template ta cần cấu hình nó trong file config (đã hướng dẫn ở bài Djang 03). Trong bài này ta sẽ đi tìm hiểu cách sử dụng và cú pháp của Read more about Django 06: Template nâng cao[…]

Django 01: Giới thiệu Django

Django là gì? Django là một web framework miễn phí mã nguồn mở được viết bằng Python. Django sử dụng mô hình Model-View-Control (MVC). Django được phát triển bởi Django Software Foundation(DSF) – một tổ chức phi lợi nhuận độc lập. Mục tiêu chính của Django là đơn giản hóa việc tạo các website phức Read more about Django 01: Giới thiệu Django[…]