Bài tập số 6: ATM đi dạy thêm

ATM ĐI DẠY THÊM Năm thứ 3 đại học, ATM yêu thầm một em khóa dưới. ATM muốn kiếm tiền để có tiền chi tiêu cho tình phí. Anh đi dạy thêm. ATM dạy kèm một em trai lớp 3 học ở nhà. Một hôm, định ra bài tập về phép cộng các số có Read more about Bài tập số 6: ATM đi dạy thêm[…]