Cấu trúc cơ bản của chương trình C

Bài đọc này có mô tả chi tiết về cấu trúc chương trình C. Đó là điều cần thiết cho bạn trước khi tiếp tục học các bài học nâng cao hơn về lập trình C. Một chương trình C bao gồm các phần sau: Tài liệu (Phần Tài liệu) Báo cáo tiền xử lý Read more about Cấu trúc cơ bản của chương trình C[…]

Lịch sử phát triển của C

Được tạo ra bởi Dennis M.Ritchie năm 1972. Ngôn ngữ lập trình C được phát triển để khắc phục những khó khăn tìm thấy trong các ngôn ngữ lập trình cũ hơn như BASIC, B,… Dưới đây là danh sách năm ra mắt của các ngôn ngữ lập trình cho đến khi C xuất hiện Read more about Lịch sử phát triển của C[…]

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

Những cái nhìn đầu tiên về C C là ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc bậc cao, được phát triển bởi Dennis Ritchie tại AT & T Bell Labs, Hoa Kỳ từ năm 1969 đến năm 1973. 1. Một vài điều thú vị về C: Năm 1998, Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ Read more about Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C[…]

Mảng nhiều chiều

1. Lý thuyết 1.1 Cách khai báo Tổng quát: kieu_du_kieu ten_mang[kichthuoc1][kichthuoc]…[kichthuoc] Mảng 2 chiều: kieu_du_lieu ten_mang [x][y] Ví dụ: khai báo một mảng 2 chiều 3 hàng 4 cột:  array[3][4] 1.2 Cách tổ chức bộ nhớ – Trong C, mảng 2 chiều được tổ chức lưu trữ trên ram ưu tiên theo hàng. Nghĩa là sắp Read more about Mảng nhiều chiều[…]

Đọc, ghi file trong C (Cơ bản)

Trong phần đầu tiên, tôi xin giới thiệu với các bạn cách đọc, ghi file trong C, bao gồm 2 cách đọc, ghi chính: Đọc, ghi số từ file. Đọc, ghi chuỗi kí tự từ file. Sau đây, chúng ta sẽ làm các ví dụ với từng cách đọc/ghi. Đọc, ghi số từ file Ví Read more about Đọc, ghi file trong C (Cơ bản)[…]

Đọc, ghi file trong C (Nâng cao)

Tài liệu slide phần đọc ghi file: https://www.dropbox.com/s/kfu8onyip6k8358/Phan3_LapTrinhC_Chuong8_File.pdf?dl=0 Lưu ý: Do trong slide đã mô tả đầy đủ và có ví dụ minh họa rõ ràng, nên mình sẽ mô tả vắn tắt các hàm thông dụng, và tập trung giải thích một số ví dụ điển hình. Mô tả các hàm các bạn có Read more about Đọc, ghi file trong C (Nâng cao)[…]

Bài 2: Kiểu dữ liệu, biến, hằng.

Nội dung 1. Tìm hiểu về C cơ bản, gồm: Các kiểu dữ liệu. Biến, hằng và mảng, cách máy tính lưu trữ giá trị. Đọc/ghi dữ liệu từ màn hình và file. Các lệnh điều kiện, lặp. 2. Tài liệu Các bạn nên đọc nội dung từ trang 107 tới trang 137 tại đây. Read more about Bài 2: Kiểu dữ liệu, biến, hằng.[…]

Các nguồn tham khảo C cơ bản

1. Khoá học C++ của daynhauhoc Khoá học về C++ của Lê Trần Đạt, đang làm Lead R&D nhúng ở Singapore. https://cpp.daynhauhoc.com/ 2. cplusplus Cung cấp thông tin về các hàm C trong thư viện chuẩn. Có ví dụ cụ thể, dễ hiểu. http://www.cplusplus.com/ Dùng tính năng tìm kiếm: http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/?kw=printf 3. Cộng đồng C Việt Diễn đàn Read more about Các nguồn tham khảo C cơ bản[…]