Mảng nhiều chiều

1. Lý thuyết 1.1 Cách khai báo Tổng quát: kieu_du_kieu ten_mang[kichthuoc1][kichthuoc]…[kichthuoc] Mảng 2 chiều: kieu_du_lieu ten_mang [x][y] Ví dụ: khai báo một mảng 2 chiều 3 hàng 4 cột:  array[3][4] 1.2 Cách tổ chức bộ nhớ – Trong C, mảng 2 chiều được tổ chức lưu trữ trên ram ưu tiên theo hàng. Nghĩa là sắp Read more about Mảng nhiều chiều[…]

Đọc, ghi file trong C (Cơ bản)

Trong phần đầu tiên, tôi xin giới thiệu với các bạn cách đọc, ghi file trong C, bao gồm 2 cách đọc, ghi chính: Đọc, ghi số từ file. Đọc, ghi chuỗi kí tự từ file. Sau đây, chúng ta sẽ làm các ví dụ với từng cách đọc/ghi. Đọc, ghi số từ file Ví Read more about Đọc, ghi file trong C (Cơ bản)[…]

Đọc, ghi file trong C (Nâng cao)

Tài liệu slide phần đọc ghi file: https://www.dropbox.com/s/kfu8onyip6k8358/Phan3_LapTrinhC_Chuong8_File.pdf?dl=0 Lưu ý: Do trong slide đã mô tả đầy đủ và có ví dụ minh họa rõ ràng, nên mình sẽ mô tả vắn tắt các hàm thông dụng, và tập trung giải thích một số ví dụ điển hình. Mô tả các hàm các bạn có Read more about Đọc, ghi file trong C (Nâng cao)[…]

Bài 2: Kiểu dữ liệu, biến, hằng.

Nội dung 1. Tìm hiểu về C cơ bản, gồm: Các kiểu dữ liệu. Biến, hằng và mảng, cách máy tính lưu trữ giá trị. Đọc/ghi dữ liệu từ màn hình và file. Các lệnh điều kiện, lặp. 2. Tài liệu Các bạn nên đọc nội dung từ trang 107 tới trang 137 tại đây. Read more about Bài 2: Kiểu dữ liệu, biến, hằng.[…]

Các nguồn tham khảo C cơ bản

1. Khoá học C++ của daynhauhoc Khoá học về C++ của Lê Trần Đạt, đang làm Lead R&D nhúng ở Singapore. https://cpp.daynhauhoc.com/ 2. cplusplus Cung cấp thông tin về các hàm C trong thư viện chuẩn. Có ví dụ cụ thể, dễ hiểu. http://www.cplusplus.com/ Dùng tính năng tìm kiếm: http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/?kw=printf 3. Cộng đồng C Việt Diễn đàn Read more about Các nguồn tham khảo C cơ bản[…]

Bài 1: Tổng quan về chương trình máy tính và lập trình C

1. Chương trình máy tính là gì? Phần mềm, hay được gọi là một chương trình máy tính để máy tính có thể hiểu được mong muốn của người dùng và thực hiện được những mong muốn đó trong khả năng cho phép. Máy tính có thể giao tiếp được với người dùng thông qua Read more about Bài 1: Tổng quan về chương trình máy tính và lập trình C[…]