Rủ nhau đi chơi

  • Problem

+ Vào ngày chủ nhật đẹp trời các thành viên EGG club quyết định có buổi đi chơi chung và hẹn tập hợp nhau tại cổng trường Bách khoa số 1 đường Đại Cồ Việt. Nhưng do bản tính cao su nên các thành viên đến muộn, admin rất sốt ruột và gọi điện cho mọi người hối thúc.

+Các thành viên điều đã đến đường Đại Cồ Việt. Nếu lấy cổng trường làm gốc thì có người cách cổng trường 150m và chạy hết sức cũng chỉ được 5m/s, có thằng thì thậm thọt đi hết sức được có 1m/s mà còn cách 500m …vv.

+ Admin quyết định các thành viên sẽ di chuyển và gặp nhau tại một điểm bất kì trên đường Đại Cồ Việt  cho nhanh chứ đợi thì sẽ rất lâu.

+ Vậy thời gian tối thiểu để các thành viên gặp nhau tại một điểm nào đó trên đường  là bao nhiêu?

+ Lưu ý các thành viên có thể đi theo 2 hướng: hoặc là chiều mà họ đang di chuyển hoặc ngược lại.

  • Input

+ Dòng đầu tiên là số tự nhiên n (2 ≤ n ≤ 60 000) – là số thanh viên của club.

+ Dòng thứ 2 chứ n số tự nhiên x1, x2, …, xn (1 ≤ xi ≤ 109)-là khoảng cách từ vị trị của từng thành viên trên đường Đại Cồ Việt  tới cổng trường tại số 1 Đại Cồ Việt.

+ Dòng thứ 3 chứa n số nguyên v1, v2, …, vn (1 ≤ vi ≤ 109) – là vận tốc tối đa mà các thành viên có thể di chuyển

  • Output

+ Thời gian ngắn nhất mà các thành viên có thể gặp được nhau tại một điểm nào đó trên đường Đại Cồ Việt.

  • Examples

Ex1:

  • input

  • output

 Ex2 :

  • input

  • output

The following two tabs change content below.

cuLee

Latest posts by cuLee (see all)