Lịch sử phát triển của C

Được tạo ra bởi Dennis M.Ritchie năm 1972. Ngôn ngữ lập trình C được phát triển để khắc phục những khó khăn tìm thấy trong các ngôn ngữ lập trình cũ hơn như BASIC, B,… Dưới đây là danh sách năm ra mắt của các ngôn ngữ lập trình cho đến khi C xuất hiện

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình và C

Dưới đây là danh sách năm ra mắt của các ngôn ngữ lập trình cho đến khi C xuất hiện.

Ngôn ngữ lập trình Năm
Regional Assembly Language 1951
Autocode 1952
IPL (forerunner to LISP) 1954
FLOW-MATIC (led by COBOL) 1955
FORTRAN (First compiler) 1957
COMTRAN (precursor to COBOL) 1957
LISP 1958
ALGOL 58 1958
FACT (forerunner to COBOL) 1959
COBOL 1959
RPG 1959
APL 1962
Simula 1962
SNOBOL 1962
CPL (forerunner to C) 1963
Speakeasy (computational environment) 1964
BASIC 1964
PL/I 1964
JOSS 1966
BCPL (forerunner to C) 1967

C là ngôn ngữ mệnh lệnh thức và được thiết kế để biên dịch theo cách tương đối đơn giản, cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào bộ nhớ. Với mức độ phổ biến ngày càng gia tăng của việc các chương trình máy tính, ngôn ngữ C và trình biên dịch của nó đã trở nên khả dụng trên một loạt các nền tảng khác nhau từ máy tính nhúng đến các siêu máy tính.

Với việc giới thiệu ngôn ngữ K&R C (là phiên bản mới của C được xuất bản năm 1978 bởi Brian Kernighan và Denis Ritchie, K và R là chữ cái đầu trong họ của hai tác giả), một số tính năng đã được đưa vào ngôn ngữ C:

  • Thư viện I/O (input/output) tiêu chuẩn
  • Kiểu dữ liệu long-int
  • Kiểu dữ liệu unsigned int
  • Toán tử gán kết hợp phép tính (vd +=, -=,…)

Trong suốt những năm cuối thập kỉ 80, C dần trở nên nổi tiếng khi bắt đầu được sử dụng cho nhiều loại máy tính lớn, máy tính nhỏ và siêu nhỏ. Về sau người ta phát triển ngôn ngữ C++ có tất cả các đặc điểm của C và thêm nhiều tính năng mới, chủ yếu liên quan đến lập trình hướng đối tượng.

Nguồn: https://www.w3schools.in/c-tutorial/history-of-c/