Django 01: Giới thiệu Django

Django là gì?

Django là một web framework miễn phí mã nguồn mở được viết bằng Python. Django sử dụng mô hình Model-View-Control (MVC). Django được phát triển bởi Django Software Foundation(DSF) – một tổ chức phi lợi nhuận độc lập.

Mục tiêu chính của Django là đơn giản hóa việc tạo các website phức tạp có sử dụng cơ sở dữ liệu. Django tập trung vào tính năng “có thể tái sử dụng” và “có thể tự chạy” của các component, tính năng phát triển nhanh, không làm lại những gì đã làm. Một số website phổ biến được xây dựng từ Django là Pinterest, Instagram, Mozilla, và Bitbucket.

Tại sao nên dùng Django

  • Nhanh: Django được thiết kế với triết lý làm sao để các lập trình viên đưa các ý tưởng trở thành một sản phẩm nhanh nhất có thể (trong một vài giờ đồng hồ chẳng hạn)
  • Có đầy đủ các thư viện/module cần thiết: Django có sẵn các thư viện về user authentication, content admin, site maps, RSS feed v.v…
  • Đảm bảo về tính bảo mật: Không còn các nỗi lo về các lỗi bảo mật thông thường như SQL Injection, cross-site scripting, cross-site request forgery hay clickjacking nữa. Django cũng cung cấp cả phương pháp để lưu mật khẩu an toàn nữa!
  • Khả năng mở rộng tốt: Django có thể đáp ứng lượng traffic lớn, nghĩa là bạn không cần phải lo lắng về khả năng scale sản phẩm của mình nữa.
  • Tính linh hoạt: Xây dựng CMS, hoặc Ecommerce Website, hay kể cả Social Network, Scientific Computing Platforms, tất cả đều có thể với Django.

Cài đặt Django

Note: Tutorial này được thực hiện trên môi trường Ubuntu với python 3.5, các bạn có thể xem toàn bộ mã nguồn của tutorial tại địa chỉ: https://github.com/eggclub-org/django-tutorial

Chúng ta sẽ sử dụng virtualenv (mà tôi đã hướng dẫn ở phần trước) để tạo môi trường cài đặt django.

Tạo virtualenv với tên venv:

Cài đặt django version mới nhất (hiện tại là 1.10)

Sau khi cài đặt xong có thể xem thông tin phiên bản django vừa cài đặt bằng lệnh:

Tạo project đầu tiên

Với tutorial này ta sẽ tạo thử một project với tên bookshop.

Django là một framework, vì vậy nó có một API với chức năng tạo một folder chứa các phần cần thiết cho một website, gọi là một Project. Và để tạo nhanh một project, ta sử dụng câu lệnh:

Sau khi lệnh chạy xong một folder tên bookshop được tạo ra, chứa các thành phần căn bản trong đó cho các Developer.

Chạy thử server:

Truy cập địa chỉ: http://localhost:8000/

Nếu trang It worked! xuất hiện thì chúc mừng bạn đã thành công!

Tham khảo

  1. https://medium.com/@doanhtu/l%C3%A0m-sao-%C4%91%E1%BB%83-t%E1%BA%A1o-1-trang-web-v%E1%BB%9Bi-django-i-fddff91786f7#.spzseote9
  2. http://phocode.com/python/django/django-gioi-thieu/
The following two tabs change content below.

Latest posts by Cuong Nguyen (see all)