Django với Amazon S3

Giới thiệu Thông thường để thuận tiện thì ta sẽ lưu trữ các file dữ liệu của người dùng (ví dụ như avatar, …) ngay trên host của mình. Nhưng để phát triển một sản phẩm product chịu tải được với lượng truy cập lớn, đặc biệt nếu trang web của chúng ta có chứa Read more about Django với Amazon S3[…]