Phong cách lập trình

Hướng dẫn phong cách code C Tài liệu được dịch từ Phong cách lập trình code C theo hướng dẫn UNIX của New Hall Đường dẫn tài liệu gốc: https://www.cs.swarthmore.edu/~newhall/unixhelp/c_codestyle.html Người dịch: tuanctob48 1. Thiết kế chương trình theo module. Suy nghĩ thật kĩ càng về các hàm cũng như cấu trúc dữ liệu bạn sẽ sử Read more about Phong cách lập trình[…]

[Data-mining] Sử dụng scrapy để crawl dữ liệu website.

Scrapy là gì? Scrapy là một framework được viết bằng Python, nó cấp sẵn 1 cấu trúc tương đối hoàn chỉnh để thực hiện việc crawl và extract data từ website một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn muốn lấy dữ liệu từ các website nhưng dữ liệu đó quá lớn để copy rồi paste Read more about [Data-mining] Sử dụng scrapy để crawl dữ liệu website.[…]