Nội dung buổi offline ngày 27/02/2017

Nội dung buổi offline 27/2/2017 EGG Club tiến hành bài kiểm tra đối với các thành viên trong câu lạc bộ.   *Bài tập 1: Cho dãy n phần tử Tìm dãy liên tiếp có k phần tử tổng lớn nhất.   Input: file baitap1.in +Dòng đầu tiên: n k +Dòng thứ hai: lần lượt Read more about Nội dung buổi offline ngày 27/02/2017[…]

Anton và các chữ số

  Trong một lần dọn nhà, Anton tìm thấy trong phòng một chiếc hộp, trong đó có chứa các con số đặc biệt. Trong hộp có k2 chữ số 2, k3 chữ số 3, k5 chữ số 5 and k6 chữ số 6. Anton rất thích số học và anh đặc biệt thích hai số Read more about Anton và các chữ số[…]

Con Châu Chấu và Chuỗi Số

  Một ngày con châu chấu nhảy vào 1 đám cỏ và đã tìm thấy 1 phần tờ giấy với 1 xâu kí tự trên đó. Con châu chấu bắt đầu thấy hào hứng làm sao để khả năng nhảy nhỏ nhất nó có thể nhảy từ đầu này đến đầu kia của xâu, nhảy Read more about Con Châu Chấu và Chuỗi Số[…]

Mảng nhiều chiều (tiếp)

1. Chữa bài về nhà Tính tổng ma trận vuông k*k lớn nhất với độ phức tạp thuật toán O(m*n*k*k). Gợi ý: 1. Tính tổng 1 ô vuông k*k để làm giá trị max. 2. Dùng vòng lặp for tính tổng những ô vuông còn lại, lưu vào 1 ma trận có kích thước (m Read more about Mảng nhiều chiều (tiếp)[…]

Mảng nhiều chiều

1. Lý thuyết 1.1 Cách khai báo Tổng quát: kieu_du_kieu ten_mang[kichthuoc1][kichthuoc]…[kichthuoc] Mảng 2 chiều: kieu_du_lieu ten_mang [x][y] Ví dụ: khai báo một mảng 2 chiều 3 hàng 4 cột:  array[3][4] 1.2 Cách tổ chức bộ nhớ – Trong C, mảng 2 chiều được tổ chức lưu trữ trên ram ưu tiên theo hàng. Nghĩa là sắp Read more about Mảng nhiều chiều[…]

Phong cách lập trình

Hướng dẫn phong cách code C Tài liệu được dịch từ Phong cách lập trình code C theo hướng dẫn UNIX của New Hall Đường dẫn tài liệu gốc: https://www.cs.swarthmore.edu/~newhall/unixhelp/c_codestyle.html Người dịch: tuanctob48 1. Thiết kế chương trình theo module. Suy nghĩ thật kĩ càng về các hàm cũng như cấu trúc dữ liệu bạn sẽ sử Read more about Phong cách lập trình[…]

Nội dung buổi offline 06, ngày 08/01/2017

1. Cấu tạo của đệ qui Mô tả đệ qui gồm 2 phần: 1. Phần neo: Trường hợp nhỏ nhất của bài toán, quyết định tính hữu hạn dừng của lời giải. Ví dụ: 0! = 1,  x^0 = 1, … 2. Phần đệ qui: Mô tả bài toán theo chính bài toán đó, thể Read more about Nội dung buổi offline 06, ngày 08/01/2017[…]

[Chủ đề thảo luận] Đệ quy

Trong buổi offline sắp tới (08/01/2017), chúng ta sẽ thảo luận về Thuật toán Đệ quy. Để buổi thảo luận được diễn ra tốt hơn, các bạn nên tìm hiểu về Thuật toán Đệ quy trước buổi offline. Một số nguồn tài liệu tham khảo về thuật toán đệ quy: https://www.stdio.vn/articles/read/111/giai-thuat-de-quy http://vietjack.com/lap_trinh_c/de_qui_trong_c.jsp Một số bài tập về Read more about [Chủ đề thảo luận] Đệ quy[…]

Nội dung buổi offline 04, ngày 18/12/2016

Phần 1: Lịch học Theo biểu quyết của lớp thì chủ nhật tuần sau ngày 25/12/2016 chúng ta vẫn học bình thường. Nếu lịch có thay đổi sẽ thông báo sau. Phần 2: Bài học 1. Bài tập 1: thuật toán sắp xếp Nội dung: Tìm hiểu thuật toán sắp xếp, cụ thể là thuật toán Read more about Nội dung buổi offline 04, ngày 18/12/2016[…]