Docker 101 (Phần 4)

Phần 1: Docker là gì? Phần 2: Ai sẽ dùng Docker? Phần 3: Làm việc với Docker thế nào? Phần 4: Có thể dùng Docker trong các trường hợp nào? 4.1 Các trường hợp dùng Docker Docker có thể dùng trong các trường hợp: Hiện đại hóa các ứng dụng truyền thống. Microservices. DevOps (CI/CD). Read more about Docker 101 (Phần 4)[…]

Docker 101 (Phần 1)

Trong những năm gần đây, công nghệ Container ngày càng phát triển và trở nên phổ biến, với gương mặt nổi bật là Docker. Docker được sử dụng từ các công ty hàng đầu thế giới như Google, Uber đến các công ty khởi nghiệp, từ các lập trình viên (Dev) đến những người vận Read more about Docker 101 (Phần 1)[…]