Trí tuệ nhân tạo là gì?

1. Trí tuệ nhân tạo là gì? Có rất nhiều định nghĩa về Trí tuệ nhân tạo khác nhau, nhưng tựu chung lại, định nghĩa đơn giản nhất là: Trí tuệ nhân tạo là trí tuệ được biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào. Trí tuệ ở đây được hiểu là Read more about Trí tuệ nhân tạo là gì?[…]

[Data-mining] Sử dụng scrapy để crawl dữ liệu website.

Scrapy là gì? Scrapy là một framework được viết bằng Python, nó cấp sẵn 1 cấu trúc tương đối hoàn chỉnh để thực hiện việc crawl và extract data từ website một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn muốn lấy dữ liệu từ các website nhưng dữ liệu đó quá lớn để copy rồi paste Read more about [Data-mining] Sử dụng scrapy để crawl dữ liệu website.[…]

Posted in AI