Bài tập số 7: ATM đi bán hàng

ATM ĐI BÁN HÀNG

ATM đi dạy thêm một thời gian thì muốn làm việc gì đó liên quan đến kinh tế để học hỏi. Anh đi bán hàng.

quy-trinh-ban-hang

ATM đi bán hàng tại một siêu thị ABC. Siêu thị ABC có một chuỗi các cửa hàng bán lẻ rất lớn trên toàn quốc. Siêu thị này làm ăn rất tốt, có lượng khách hàng lên tới 50% người dân. Siêu thị ABC có thông tin từng người vào mua hàng, gồm có thời điểm mua, các mặt hàng mua  và mua bao nhiêu dựa trên hóa đơn của các lần mua hàng.

Sếp của siêu thị đang rất đau đầu về một vấn đề của siêu thị. Siêu thị thường bán các mặt hàng rau, củ, quả, mà các mặt hàng này rất dễ bị hỏng. Vì thế, hiện giờ sếp của ATM muốn xem người dùng hay mua những mặt hàng này vào ngày bao nhiêu và với lượng mua là bao nhiêu để siêu thị nhập hàng về hợp lí hơn, tránh việc bị hỏng vì để quá lâu. Việc này sẽ giúp siêu thị tiết kiệm hàng tỉ đồng mỗi tháng.

ATM là một sinh viên ngành CNTT, anh nghĩ ngay ra giải pháp để giải quyết việc này cho siêu thị. ATM xin sếp cho mình thực hiện công việc này. Sếp rất bất ngờ  về tài năng của chàng nhân viên vừa hiền lành vừa thật thà của mình nên đồng ý ngay.

Dữ liệu của siêu thị gồm có các thông tin sau:

 • Trong một tháng, siêu thị có n người mua hàng.
 • Khách hàng thứ i mua rau, củ, quả vào ngày thứ a[i] và mua số lượng là b[i].

Ví dụ, dữ liệu của tháng 12 của siêu thị được cho trong file input.txt như sau:

Sếp của ATM cần các thông tin sau:

 1. Với các ngày trong tháng thì lượng mua của khách hàng vào từng ngày là bao nhiêu?
  Trả lời: ngày 1 – 24, ngày 2 – 9, ngày 3 – 0, ngày 4 – 0, ngày 5 – 18
 2. Ngày nào khách hàng mua nhiều hàng nhất? Những ngày nào không có người mua hàng?
  Trả lời: ngày 1 có khách hàng mua nhiều hàng nhất (24). Ngày 3 và ngày 4 không có khách mua hàng.
 3. Tính ra tổng lượng mua của khách hàng từ ngày i tới ngày j trong tháng.
  Với i, j bất kì, i < j <= n.
  Trả lời: với i = 1 và j = 3, tổng lượng mua là 24 + 9 + 0 = 33
 4. Những giai đoạn (chuỗi ngày) mà không có khách hàng nào mua đồ ở siêu thị.
  Trả lời: từ ngày 3 tới ngày 4 là không có khách mua hàng.

Các thông tin này sẽ được lưu ra file Output.txt như sau:

The following two tabs change content below.