Bài tập tuần 3: ATM learns English

ATM learns English

Tiếp bài tập tuần 2 -phần 2: http://eggclub.org/2016/10/25/bai-tap-tuan-2-phan-2/

Sau một tuần làm việc tập trung, ATM đã có thể viết được chương trình “ATM-learns-English” với một số chức năng sau:

 • Có mục chọn chế độ của phần mềm: Add-new-wordsLearn.
 • Chế độ Add-new-words cho phép người dùng nhập vào một cặp từ (tiếng Anh , tiếng Việt) và lưu lại các cặp từ đó.
 • Chế độ Learn cho phép người dùng hiển thị các cặp từ đã lưu.

English concept with person holding a smartphone

Rất phấn khích với thành quả tuần qua của mình, tuần này ATM quyết định xây dựng thêm một số tính năng mới cho ATM-learns-English. Anh muốn làm thêm các tính năng như:

 

 • (4) Thêm tính năng học cho người dùng ở chế độ Learn.
  • Hiển thị tất cả các từ tiếng Anh ra lần lượt từng từ một (một cách ngẫu nhiên các từ) và yêu cầu người dùng phải nhập vào từ tiếng Việt đi kèm (đã được nhập cùng trong chế độ Add-new-words).
  • Nếu người dùng nhập đúng thì được cộng 1 điểm và hiển thị một từ tiếng Anh khác để người dùng tiếp tục học. Nếu người dùng nhập sai thì tiếp tục cho người dùng nhập lại. Với mỗi từ, người dùng có tối đa 3 lần nhập. Nếu sai cả 3, từ đó coi như là chưa được học thuộc và tiếp tục hiển thị ra từ khác để học.
  • Các từ đã được học thuộc thì không lưu trong file dictionary.txt nữa. Các từ chưa được học thuộc thì vẫn tiếp tục lưu để học sau đó. Sau khi học hết tất cả các từ đã được lưu trong file dictionary.txt thì hiển thị điểm của người dùng
 • (5) Thay vì hiển thị ra các từ tiếng Anh và nhập vào từ tiếng Việt, có thể ngẫu nhiên hiển thị ra cả từ tiếng Việt và yêu cầu nhập từ tiếng Anh để học.

Gợi ý:

Bài tập lần này, các bạn sẽ làm và không cần nộp lại. Mọi người nên làm bài tập này trước ngày thứ 2 tuần tới (06/10) vì thứ 2 chúng ta sẽ bước vào nội dung học mới. Mọi vấn đề trong quá trình đọc bài hay làm bài, mọi người hãy trao đổi tại topic “Nội dung tuần 3” tại địa chỉ sau:
http://discuss.eggclub.org/t/bai-t-p-tu-n-3-atm-learns-english/177
The following two tabs change content below.