Nội Dung Buổi Offline ngày 5/3/2017

1.Chữa bài tập về nhà

+Bài toán con ếch nhảy

Đề bài: Có một chú ếch, chú muốn nhảy đến lá sen to nhất. Từ lá sen hiện tại của chú cho đến lá sen cuối cùng, mỗi lá sen được đánh dấu. Mỗi lá chú chỉ được nhảy duy nhất 1 lần, không được nhảy ngược lại, mỗi lần nhảy chú có thể nhảy qua 1 hoặc 2 lá. Bạn hãy giúp chú ếch nhảy đến đích sao cho tổng các số ở các lá chú nhảy qua là lớn nhất.

+ Dùng đệ quy quay lui bằng cách sinh tất cả khả năng có thể

[…]

Con Châu Chấu và Chuỗi Số

  Một ngày con châu chấu nhảy vào 1 đám cỏ và đã tìm thấy 1 phần tờ giấy với 1 xâu kí tự trên đó. Con châu chấu bắt đầu thấy hào hứng làm sao để khả năng nhảy nhỏ nhất nó có thể nhảy từ đầu này đến đầu kia của xâu, nhảy Read more about Con Châu Chấu và Chuỗi Số[…]