Con Châu Chấu và Chuỗi Số

 

Hình ảnh có liên quan

Một ngày con châu chấu nhảy vào 1 đám cỏ và đã tìm thấy 1 phần tờ giấy với 1 xâu kí tự trên đó. Con châu chấu bắt đầu thấy hào hứng làm sao để khả năng nhảy nhỏ nhất nó có thể nhảy từ đầu này đến đầu kia của xâu, nhảy chỉ trên các nguyên âm tiếng anh. Khả năng nhảy là độ dài cực đại con châu chấu nhảy.

Ô con châu chấu bắt đầu nhảy là vị trí bên trái trước xâu và đích là vị trí bên phải sau khi nhảy hết xâu. Trong một bước nhảy nó có thể nhảy bất kì khoảng cách từ 1 đến giá trị có thể nhảy

Chú Thích: các chữ cái sau là nguyên âm A, E, I, O, U, Y

INPUT

Dòng đầu tiên chứa chuỗi không rỗng chứa các chữ cái viết hoa bằng tiếng Anh. Nó được đảm bảo rằng chiều dài của chuỗi không vượt quá 100.

OUTPUT

In một số nguyên a – khả năng nhảy tối thiểu của con châu chấu (số ký hiệu) cần thiết để vượt qua chuỗi đã cho, (chỉ nhảy lên các nguyên âm)

Vd:

——————————–

Input ABABBBACFEYUKOTT

Output 4

Input AAA

Output 1

Chú Thích: khả năng nhảy nhỏ nhất hay nói cách khác là số xâu nhảy qua lớn nhất để nó không phải nhảy nhiều và nhảy lần lượt trên nguyên âm như hình vẽ

Nguồn: http://codeforces.com/contest/733/problem/A

Người Dịch: Vũ Sĩ Kiên

The following two tabs change content below.

minhnb

Latest posts by minhnb (see all)