🔥𝐉𝐔𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐗 𝐀𝐒𝐈𝐀 – 𝐇𝐀𝐂𝐊 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐕𝐄𝐑𝐘: MỞ ĐƠN ĐĂ𝐍𝐆 KÝ 🔥

👉ĐĂNG KÝ NGAY TẠI:  https://bit.ly/JunctionXAsia  [English caption below] Hành trình JunctionX Asia – hack the reCOVery đã chính thức bắt đầu!  Đã đến lúc EGG Club và cộng đồng JunctionX Hanoi cũng như các cộng đồng công nghệ tại Seoul, Singapore và Chengdu chung tay tổ chức cuộc thi online hackathon kéo dài 04 ngày Read more about 🔥𝐉𝐔𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐗 𝐀𝐒𝐈𝐀 – 𝐇𝐀𝐂𝐊 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐕𝐄𝐑𝐘: MỞ ĐƠN ĐĂ𝐍𝐆 KÝ 🔥[…]