Một số kiến thức quan trọng cho Kĩ sư Khoa học dữ liệu

Các kiến thức cơ bản về Python cho Machine Learning Hầu hết các bạn mới bước chân vào ngành khoa học dữ liệu đều dành thời gian để tìm hiểu các vấn đề chuyên môn, dữ liệu và các kĩ thuật như feature engineering mà không luyện tập khả năng code python quá nhiều. Hôm Read more about Một số kiến thức quan trọng cho Kĩ sư Khoa học dữ liệu[…]