Lịch sử phát triển của C

Được tạo ra bởi Dennis M.Ritchie năm 1972. Ngôn ngữ lập trình C được phát triển để khắc phục những khó khăn tìm thấy trong các ngôn ngữ lập trình cũ hơn như BASIC, B,… Dưới đây là danh sách năm ra mắt của các ngôn ngữ lập trình cho đến khi C xuất hiện Read more about Lịch sử phát triển của C[…]

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

Những cái nhìn đầu tiên về C C là ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc bậc cao, được phát triển bởi Dennis Ritchie tại AT & T Bell Labs, Hoa Kỳ từ năm 1969 đến năm 1973. 1. Một vài điều thú vị về C: Năm 1998, Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ Read more about Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C[…]