Thay đổi owner của mount volume khi dev với Docker

Chạy docker mount volume trong môi trường dev (Nguồn ảnh: blaize.net) Tình huống Khi dev với Docker, thường thì chúng ta sẽ mount thư mục code vào Docker Container. Khi thay đổi code ở máy dev thì trong code trong container thay đổi luôn, không cần build lại. Vấn đề Với máy Linux, user ở máy dev Read more about Thay đổi owner của mount volume khi dev với Docker[…]

Django với Amazon S3

Giới thiệu Thông thường để thuận tiện thì ta sẽ lưu trữ các file dữ liệu của người dùng (ví dụ như avatar, …) ngay trên host của mình. Nhưng để phát triển một sản phẩm product chịu tải được với lượng truy cập lớn, đặc biệt nếu trang web của chúng ta có chứa Read more about Django với Amazon S3[…]