Các cách build docker image cần biên dịch mã nguồn

Để sử dụng Docker, một việc cơ bản cần biết là build docker image. Để build một image tối ưu bằng cách cài các gói có sẵn đã là “một việc không đơn giản.” Để build một image tối ưu bằng cách compile program từ source code còn là một việc khó hơn! 1. Cách Read more about Các cách build docker image cần biên dịch mã nguồn[…]