Phong cách lập trình

Hướng dẫn phong cách code C Tài liệu được dịch từ Phong cách lập trình code C theo hướng dẫn UNIX của New Hall Đường dẫn tài liệu gốc: https://www.cs.swarthmore.edu/~newhall/unixhelp/c_codestyle.html Người dịch: tuanctob48 1. Thiết kế chương trình theo module. Suy nghĩ thật kĩ càng về các hàm cũng như cấu trúc dữ liệu bạn sẽ sử Read more about Phong cách lập trình[…]

Nội dung buổi offline 06, ngày 08/01/2017

1. Cấu tạo của đệ qui Mô tả đệ qui gồm 2 phần: 1. Phần neo: Trường hợp nhỏ nhất của bài toán, quyết định tính hữu hạn dừng của lời giải. Ví dụ: 0! = 1,  x^0 = 1, … 2. Phần đệ qui: Mô tả bài toán theo chính bài toán đó, thể Read more about Nội dung buổi offline 06, ngày 08/01/2017[…]

[Chủ đề thảo luận] Đệ quy

Trong buổi offline sắp tới (08/01/2017), chúng ta sẽ thảo luận về Thuật toán Đệ quy. Để buổi thảo luận được diễn ra tốt hơn, các bạn nên tìm hiểu về Thuật toán Đệ quy trước buổi offline. Một số nguồn tài liệu tham khảo về thuật toán đệ quy: https://www.stdio.vn/articles/read/111/giai-thuat-de-quy http://vietjack.com/lap_trinh_c/de_qui_trong_c.jsp Một số bài tập về Read more about [Chủ đề thảo luận] Đệ quy[…]